Rzeszowska

Rzeszowska

parafia ulica
Parafia MB Wspomożenia Wiernychw Wyżnem Wyżne 38
Parafia św. Józefaw Wysokiej Strzyżowskiej Wysoka Strzyżowska 241
Parafia MB Różańcowejw Wysokiej Głogowskiej Wysoka Głogowska 313
Parafia św. Jadwigi Królowejw Wólce Podleśnej Wólka Podleśna 334
Parafia MB Królowej Polskiw Wólce Niedźwiedzkiej
Parafia św. Bartłomieja Apostoław Wójtowej Wójtowa 47
Parafia NMP Królowej Polskiw Woli Zgłobieńskiej Wola Zgłobieńska 65
Parafia Świętej Trójcyw Woli Rafałowskiej Wola Rafałowska 215a
Parafia Wniebowzięcia NMPw Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 242
Parafia MB Królowej Polskiw Widełce Widełka 175
Parafia św. Maksymiliana Kolbew Weryni Werynia 114
Parafia św. Wawrzyńcaw Warzycach Warzyce 251
Parafia św. Jana Kantegow Ustrobnej
Parafia św. Katarzynyw Tyczynie ul. Mickiewicza 10
Parafia św. Annyw Trzęsówce Trzęsówka 237
Parafia MB Częstochowskiejw Trzebusce Trzebuska 344 a
Parafia św. Wojciechaw Trzebownisku Trzebownisko 995
Parafia Opatrzności Bożejw Trzebosiu Trzeboś 197
Parafia MB Fatimskiej i św. Ojca Piow Terliczce Terliczka 158
Parafia Wniebowzięcia NMPw Świlczy Świlcza 134
Parafia św. Annyw Święcanach Święcany 7
Parafia MB Ostrobramskiejw Szufnarowej ul. Szufnarowa 104
Parafia św. Marcina Biskupaw Szebniach Szebnie 45
Parafia MB Królowej Polskiw Strażowie Strażów
Parafia MB Nieustającej Pomocyw Straszydlu Straszydle 392
Parafia Niepokalanego Serca NMPw Stobiernej Stobierna 355
Parafia św. Maksymiliana Kolbegow Stępinie
Parafia św. Katarzynyw Starym Żmigrodzie Stary Żmigród 65
Parafia św. Jana Chrzcicielaw Sokołowie Małopolskim ul. Plebańska 1
Parafia św. Michała Archanioław Smerekowcu
Parafia św. Katarzynyw Sławęcinie Sławęcin 39
Parafia św. Józefaw Skołyszynie Skołyszyn 350
Parafia św. Klemensaw Skalniku Skalnik 35
Parafia św. Stanisława Biskupaw Sieklówce Sieklówka 72
Parafia św. Józefa Oblubieńca NMPw Sękowej Sękowa 13
Parafia Narodzenia NMPw Sędziszowie Małopolskim ul. Jana Pawła II 27
Parafia św. Marii Magdalenyw Samoklęskach Samoklęski 125
Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezusw Rudnej Wielkiej Rudna Wielka
Parafia Miłosierdzia Bożegow Ropicach Polskich Ropica Polska 489
Parafia św. Annyw Ropczycach ul. Św.Anny 2
Parafia św. Jana Chrzcicielaw Pstrągówce Pstrągówka 62
Parafia św. Józefa Robotnikaw Pstrągowej Pstrągowa 47
Parafia św. Kazimierzaw Przybówce
Parafia św. Antoniego Padewskiegow Przewrotnem Przewrotne 556
Parafia św. Stanisława i św. Wojciechaw Porębach Dymarskich Poręby Dymarskie 53a
Parafia Miłosierdzia Bożegow Palikówce Palikówka 201
Parafia Wniebowzięcia NMPw Ostrowach Tuszowskich
Parafia św. Stanisława Biskupaw Osobnicy Osobnica 100
Parafia Przemienienia Pańskiegow Osieku Jasielskim Osiek Jasielski
Parafia MB Fatimskiejw Olchowej Olchowa 168