Rzeszowska

Rzeszowska

parafia ulica
Parafia św. Piotra i Pawław Nowym Żmigrodzie ul. Kościelna 2
Parafia Dobrego Pasterzaw Nowej Wsi Zaczerskiej Nowa Wieś 197
Parafia św. Michała Archanioław Nockowej Nockowa 49
Parafia św. Mikołaja Biskupaw Niwiskach Niwiska 100
Parafia św. Annyw Niewodnej Niewodna 20
Parafia Wniebowzięcia NMPw Nienaszowie Nienaszów 38
Parafia MB Nieustającej Pomocyw Niechobrzu Niechobrz 274
Parafia Znalezienia Krzyża Świętegow Niebylcu Niebylec 36
Parafia św. Andrzeja Boboliw Nawsiu Nawsie 328
Parafia św. Łukasza Ewangelistyw Mrowli Mrowla 79
Parafia św. Hubertaw Rzeszowie Miłocin 39
Parafia św. Kosmy i Damianaw Męcinie Wielkiej Męcina Wielka 39
Parafia Nawiedzenia NMPw Medyni Głogowskiej Medynia Głogowska 487
Parafia MB Nieustającej Pomocyw Mazurach Mazury 127
Parafia MB Królowej Polskiw Matysówce Matysówka 70 a
Parafia Wniebowzięcia NMPw Małastowie Małastów 16
Parafia św. Michała Archanioław Małej ul. Mała 25
Parafia św. Wawrzyńcaw Malawie Malawa 516
Parafia św. Mikołajaw Łężynach Łężyny 149
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętegow Łękach Strzyżowskich Łęki Strzyżowskie 16
Parafia św. Bartłomieja Apostoław Łączkach Kucharskich Łączki Kucharskie 276
Parafia św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMPw Łączkach Jagiellońskich Łączki Jagiellońskie
Parafia MB Częstochowskiej i św. Józefaw Lutoryżu Lutoryż 433
Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Józefaw Lutczy Lutcza 698
Parafia św. Mikołajaw Lubli Lubla 145
Parafia św. Urszuliw Lubeni Lubenia 26
Parafia Narodzenia NMPw Libuszy Libusza 294
Parafia św. Jana Chrzcicielaw Kupnie Kupno 347
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusaw Kosowach Kosowy 70
Parafia św. Annyw Kołaczycach ul. Kościelna 5
Parafia MB Wspomożenia Wiernychw Kolbuszowej Górnej Kolbuszowa Górna
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbegow Klęczanach Klęczany 136 A
Parafia św. Maksymiliana Kolbew Kamieniu Krzywa Wieś 41b
Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernychw Jaworniku Niebyleckim Jawornik Niebylecki 126
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętegow Jaszczwi Jaszczew
Parafia Matki Bożej Niepokalanejw Hermanowej Hermanowa 286
Parafia św. Antoniego Padewskiegow Gwoźnicy Górnej Gwoźnica Górna 330
Parafia św. Jakuba Apostoław Górze Ropczyckiej Góra Ropczycka 120
Parafia św. Katarzynyw Gogołowie Gogołów
Parafia św. Krzysztofaw Godowej Godowa 287
Parafia św. Maksymiliana Kolbew Głojscach ul. Szkolna 19
Parafia Trójcy Przenajświętszejw Głogowie Małopolskim ul. Kościelna 4
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiejw Gliniku Zaborowskim Glinik Zaborowski 113
Parafia św. Józefa Robotnikaw Gliniku Polskim Glinik Polski
Parafia św. Maksymiliana Kolbew Gliniku Glinik 103
Parafia Narodzenia NMPwe Frysztaku ul. ks. Blajera 6
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusaw Foluszu Folusz
Parafia Miłosierdzia Bożegow Domatkowie Domatków 209
Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennikaw Dobrzechowie Dobrzechów 281
Parafia MB Niepokalanejw Desznicy Desznica