KALENDARZ PARAFIALNY 2021

 

MSZA ONLINE

 

Wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża 9 sierpnia 2021

9 sierpnia 2021 r. Kościół Katolicki tradycyjnie wspomina św. Teresę Benedyktę od Krzyża. Teresa przyszła na świat w 1891 r. w rodzinie żydowskiej jako Edyta Stein. Bardzo wcześnie straciła ojca i była wychowywana tylko przez matkę. W pewnym momencie utraciła wiarę i przestała się modlić, określała siebie jako ateistkę. Po zdaniu matury wybrała się na studia na uniwersytecie w rodzinnym Wrocławiu.  Potem przeniosła się na Uniwersytet w Góttingen. W kolejnych etapach życia edukację kontynuowała w Getyndze i Fryburgu. Przejawiała wybitny talent na polu filozofii. Zawsze szukała prawdy i po latach stwierdziła „Bóg jest Prawdą. Kto szuka Prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”.

 

W czasie I wojny światowej pracowała jako pielęgniarka i opiekowała się chorymi. Potem kontynuowała karierę naukową. Nawróciła się po spotkaniu z wdową Anną Reinach, która to znajomość pomogła jej zrewidować swoje podejście do śmierci i wiary. Wielki wpływ na Edytę Stein wywarła też lektura pt. „Życie św. Teresy od Jezusa napisane przez nią samą”. Znalazła tam sens życia, który przez wiele lat jej umykał. W chwili przyjęcia chrztu w Kościele Katolickim miała 30 lat i była doktorem filozofii. Pragnęła wstąpić do zakonu Karmelitanek, ale jej mentorzy namówili ją, żeby służyła Bogu wykorzystując wybitne zdolności swojego umysłu.

 

Po roku od chrztu Edyta Stein wstąpiła do Karmelitanek i 21 kwietnia 1938 r. złożyła śluby wieczyste. Dostała też pozwolenie na dalsze kontynuowanie studiów akademickich. W sierpniu 1942 r. została aresztowana przez Gestapo w Holandii wraz z siostrą Różą. Obie deportowano do obozu przejściowego, a następnie do obozu Westerbork. Była to kara za list, który napisali holenderscy biskupi rzymskokatoliccy przeciwko pogromom i deportacjom Żydów. 9 sierpnia 1942 r. Teresa Benedykta od Krzyża została przeniesiona wraz z Różą do obozu Auschwitz, skierowana do komory gazowej i tam zamordowana.

 

Pozostawiła po sobie wybitne dzieła, które świadczą o jej wielkim zaangażowaniu duchowym. Została kanonizowana w 1987 r. i beatyfikowana 11 lat póżniej. Papież Jan Paweł II ogłosił ją jedną z patronek Europy i powiedział: „Chylimy głęboko głowy przed świadectwem życia i śmierci Edyty Stein, wybitnej córki Izraela i jednocześnie córki zakonu Karmelitanek, Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, osobowości, która w swoim bogatym życiu jednoczy w sobie dramatyczną syntezę naszego stulecia. Syntezę historii pełnej głębokich ran, które nadal sprawiają ból... i jednocześnie syntezę pełnej prawdy o człowieku, w sercu, które tak długo nie znalazło spokoju i spełnienia, aż w końcu odnalazło spokój w Bogu”.