Watykan ustanowi posługę katechety

Papież - Watykan ustanawia posługę katechety

11 maja 2021 roku zostanie opublikowany list apostolski Papieża Franciszka „Antiquum Ministerium”, ustanawiający posługę katechety. Papież Franciszek często wypowiadał się o znaczeniu doboru, wyszkolenia i wspierania katechetów, którzy są powołani do prowadzenia ludzi ku głębszej relacji z Jezusem, przygotowania ich do przyjmowania sakramentów i wychowania ich w nauczaniu Kościoła.

Ustanowienie posługi katechety oznacza, że katecheci będą pełnić funkcję w Kościele. Określone zostaną też wymogi jakie będą musieli spełnić i zadania, które przed nimi będą postawione.

Kodeks Prawa Kanonicznego definiuje katechetów jako „wiernych świeckich, należycie pouczonych i wybitnych w życiu chrześcijańskim, którzy poświęcają się głoszeniu nauczania ewangelii oraz organizowaniu liturgii i dzieł miłosierdzia zgodnie z kierownictwem misjonarza”. W swojej encyklice „Redemptoris missio” z 1990 r. Papież Jan Paweł II nazwał katechetów „niezastąpionymi ewangelizatorami”.

Rocznik Statystyczny Kościoła podaje, że na dzień 31 grudnia 2019 roku, w Kościele służyło ponad 3 miliony katechetów. Hierarchowie kościelni wielokrotnie podkreślali jak nieoceniona jest rola katechetów w budowaniu i utrzymaniu lokalnych wspólnot chrześcijański oraz, że wyraźna jest potrzeba większego ich wspierania, uznania i wyrażenia szacunku dla ich wkładu. Decyzja Papieża Franciszka ma być odpowiedzią na te potrzeby.

Tematyka artykułu: katecheta, posługa katechety, list papieski katecheci.