Sakrament święceń - Kapłaństwo

Spis treści

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej.