Chrzest

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów

Przeważnie dwa tygodnie przed planowanym chrztem należy odwiedzić kancelarię parafialną w celu załatwienia formalności wymaganych przez parafię.

Wymagane dokumenty przed sakramentem chrztu

  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego (jeśli odbył się poza parafią zamieszkania)
  • świadectwo moralności chrzestnych wystawione przez duszpasterza parafii, w której mieszkają przyszli chrzestni 

Przeważnie Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie niedzielnej Mszy świętej. Rodzice dziecka przystępującego do chrztu, jak również rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (jeśli stan prawny im na to pozwala), a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia
  • jest praktykującym katolikiem
  • prowadzi życie zgodne z zasadami wiary
  • przyjęła Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania

Kto nie może być rodzicem chrzestnym?

Chrzestnymi nie mogą być osoby, które żyją w małżeństwie bez ślubu kościelnego, jak również osoby (młodzież) nie uczestniczące na katechizację.