Ruszyły rejestracje na pielgrzymki na Jasną Górę

W wielu diecezjach ruszyła już rejestracja na piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Osoby wybierające się na pielgrzymkę latem 2021 roku, muszą być zdrowe, nie wykazywać objawów zarażenia koronawirusem, a także nie mieć kontaktu z osobą podejrzewaną o zarażenie w przeciągu 10 dni przed wyruszeniem na pielgrzymkę.

W tym roku, na szlaki pielgrzymie będzie mogło udać się więcej osób niż w zeszłym, wszystko zgodnie z zaleceniami biskupów poszczególnych diecezji oraz z poszanowaniem obostrzeń sanitarnych. Główny Inspektor Sanitarny wyznaczył limit pielgrzymek na maksymalnie 300 osób z uwagi na sytuację pandemiczną. Do limitu nie będą wliczane osoby w pełni zaszczepione. Na niektóre pielgrzymki np. Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną, osoby niezaszczepione będą zapisywane tylko w drodze wyjątku.

Zapisy na pielgrzymkę przez Internet

W większości przypadków zapisy na tegoroczną pielgrzymkę odbywają się przez Internet. Na pielgrzymkach będzie obowiązywał reżim sanitarny w postaci m.in. mycia i dezynfekcji rąk, mierzenia temperatury ciała, noszenia maseczek (zgodnie z wytycznymi), a także zakazu mieszania się osób pomiędzy grupami. W sytuacji, gdy zostanie wykryte zarażenie Covid19, GIS będzie mógł nałożyć kwarantannę na osoby niezaszczepione. Szczegółowe wytyczne GIS dla organizatorów pielgrzymek są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-organizatorow-ruchu-pielgrzymkowego-podczas-stanu-epidemii-c0vid-19-w-polsce2

Pielgrzymka Duchowa

Dla osób, które nie będą mogły udać się na pielgrzymkę osobiście, przewidziano „Pielgrzymkę Duchową” – uczestniczący w niej wierni w łączności z pielgrzymującymi, realizują program rekolekcji ze swoich miejsc zamieszkania np. za pośrednictwem Internetu.