Pogrzeb - wymagane dokumenty i formalności

 


  • Logowanie.pl - sprawdź gdzie warto zalogować się, serwisy, usługi online.
  • cotoznaczy.pl - pytaj, szukaj odpowiedzi co to znaczy....

 


Formalności związane z pogrzebem obejmują dostarczenie do parafii takich dokumentów jak:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • karta zgonu dla Administratora Cmentarza
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (czyli komunii świętej), jeśli zgon miał miejsce poza parafią lub w szpitalu (w szpitalu zaświadczenie wystawia ksiądz kapelan szpitala)
  • jeśli pogrzeb ma się odbyć poza parafią osoby zmarłej wtedy należy przedstawić pisemną zgodę proboszcza z tej parafii na przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej

 

Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów najlepiej potwierdzić w konkretnej parafii