KALENDARZ PARAFIALNY 2021

 

MSZA ONLINE

 

Pierwsze piątki miesiąca - obietnice, już od 3 września 2021

Pierwsze piątki miesiąca modlitwa

Już dziś 3 września 2021 r. jest okazja, żeby rozpocząć praktykę pierwszych piątków miesiąca. Jest ona polecana szczególnie dzieciom szkolnym, ale ma wiele do zaoferowania każdemu katolikowi. Obchodzenie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca otwiera drogę do łaski, pokuty i zbawienia.

 

Tradycja pierwszych piątków miesiąca ma swój początek w objawieniach francuskiej zakonnicy Małgorzaty Marii Alacoque. Ważną rolę w niej odgrywa spowiedź i Eucharystia. Wierni, którzy zdecydują się praktykować przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca, będą uczestniczyć we Mszy św. i przyjmą Komunię św. - dostąpią licznych łask obiecanych przez Jezusa:

 1. Udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich stanie,
 2. Udzielę pokoju ich rodzinom,
 3. Pocieszę ich w smutkach,
 4. Będę im ucieczką zwłaszcza przy śmierci,
 5. Będę im błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w moim Sercu ocean miłosierdzia,
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwe,
 8. Dusze gorliwe szybko dojdą do doskonałości,
 9. Będę błogosławił miejsca, w których będzie wystawiony i czczony obraz mojego serca,
 10. Kapłanom dam siłę wzruszania serc najbardziej zatwardziałych,
 11. Imiona tych, którzy będą szerzyć to nabożeństwo, będą wypisane w moim Sercu i nigdy nie zostaną wymazane,
 12. W nadmiarze mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii Św. W dziwię pierwszych piątków miesiąca, udzielę łask ostatecznej skruchy tak, że nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów św. i moje Serce w ostatecznej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką.