Pierwsza Komunia Święta - wymagane dokumenty i formalności

 


  • Logowanie.pl - sprawdź gdzie warto zalogować się, serwisy, usługi online.
  • cotoznaczy.pl - pytaj, szukaj odpowiedzi co to znaczy....

 


Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej najczęściej jest wymagane dostarczenie następujących dokumentów:

  • metrykę chrztu
  • zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (w przypadku osoby starczej wymaganej jest ukończone świadectwo katechezy szkolnej)
  • osoba przystępująca do tego sakramentu powinna wykazać się znajomością prawdy wiary katolickiej

 

Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów najlepiej potwierdzić w konkretnej parafii