Gdzie w piątek po Bożym Ciele nie obowiązuje post?

Piątek 17 czerwca 2022 r. jest dniem zwykłym, nie jest obchodzone wtedy żadne święto. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki nakazuje czwarte przykazanie kościelne, powinni ją zachować wszyscy wierni powyżej 14 roku życia. Zatem post w piątek po Bożym Ciele obowiązuje. Jednak są wyjątki od tej reguły. Niektórzy biskupi udzieli dyspensy dla podkreślenia doniosłości Oktawy po Uroczystości Bożego Ciała, biorąc pod uwagę okres urlopowy i kierując się troską o dobro duchowe.

Dyspensy na piątek po Bożym Ciele swoim diecezjanom i wiernym przebywającym na terenie danej diecezji udzielili:

 • "Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 17 czerwca 2022 r. (piątek po uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej), wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności." - źródło: Archidiecezja Lubelska
 • "Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc udziela wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 17 czerwca 2022 r. Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy, Metropolita Katowicki zachęca do podjęcia innej formy pokuty w postaci modlitwy lub dowolnego dzieła miłosierdzia." - źródło: Archidiecezja Katowicka

 • "Biskup Roman Pindel udzielił w piątek, 17 czerwca 2022 roku, wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od charakteru pokutnego tego dnia, w tym obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty.

  Jednocześnie zobowiązał korzystających dobrowolnie z dyspensy, do podjęcia dowolnej formy pokuty w innym czasie (np. odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje, biednych lub na potrzeby uchodźców)." - źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • "Obowiązujące prawo Kościoła określa piątek, jako dzień pokuty. W Polsce, obowiązuje katolików w piątki wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych [kan. 1251 KPK]. W trosce o spokój sumienia ludzi wierzących, udzielam katolikom diecezji elbląskiej i przebywającym w jej granicach, dyspensy od obowiązującego prawa. Chodzi o piątek [17 czerwca 2022 r.] po uroczystości Bożego Ciała. Równocześnie proszę: o modlitwę i hojność (jałmużnę) dla biednych i znajdujących się w potrzebie. + Jacek Jezierski - biskup elbląski" - źródło: Diecezja Elbląska

 • "Chcąc podkreślić radość, jaką niesie ze sobą świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a także w związku z charakterem wypoczynkowym tzw. „długiego weekendu”, kierując się dobrem duchowym wiernych, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 17 czerwca 2022 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.

  Korzystających z dyspensy, zachęcam do modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych. + Edward Dajczak Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski " - źródło: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 • "Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski, na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji legnickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 17 czerwca  2022 roku.

  Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do podjęcia dzieł miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych." - źródło: Diecezja Legnicka

 • "Mając na względzie, że piątek 17 czerwca br. przypadający po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, sprzyja organizowaniu rodzinnych
  i towarzyskich spotkań, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności. Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

  + Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński" - źródło: Diecezja Łomżyńska

 • "Uprzejmie informujemy, że Biskup Opolski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek, 17 czerwca 2022 r." - źródło: Diecezja Opolska

 • "W piątek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. 17 czerwca 2022 r.,
  na terenie Archidiecezji Przemyskiej,
  nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  Dyspensy udzielił Metropolita Przemyski, abp Adam Szal,
  który jednocześnie zobowiązuje korzystających z dyspensy
  do złożenia ofiary na misje." - źródło: Archidiecezja Przemyska

 • "17 czerwca obchodzimy uroczystość św. Brata Alberta Chmielowskiego - głównego patrona Diecezji Sosnowieckiej.

  Z tej racji na terenie naszej Diecezji nie obowiązuje tego dnia piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  Ks. Przemysław Lech" - źródło: Diecezja Sosnowiecka

 • "Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, po rozważeniu racji duszpasterskich, w piątek po Bożym Ciele, czyli 17 czerwca 2022 roku, arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, wszystkim przebywającym na terenie Archidiecezji Warmińskiej. Dyspensa jest udzielana ze względu na czas sprzyjający spotkaniom rodzinnym i towarzyskim, jakim jest czerwcowy „długi weekend”. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się do modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich." - źródło: Archidiecezja Warmińska

 • "Mając na względzie, że piątek 17 czerwca br. przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tych dni, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

  Zachęcam, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

  Kazimierz Kardynał Nycz

  Arcybiskup Metropolita Warszawski" - źródło: Archidiecezja Warszawska

 • "Na podstawie kanonu 87 § 1, uwzględniając treść kanonu 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych diecezji warszawsko-praskiej, biskup Romuald Kamiński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia przypadającego w piątek, 17 czerwca 2022 roku. Z dyspensy mogą skorzystać diecezjanie oraz goście, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

  Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców. ks. Dariusz Szczepaniuk kanclerz Kurii" - źródło: Diecezja Warszawsko-Praska

 • Dyspensa obowiązuje również w Archidiecezji Wrocławskiej - źródło: http://www.archidiecezja.wroc.pl/