Ostrów

Ostrów

Parafia, kościół, msze adres parafii
Parafia św. Marii Magdaleny w Ostrowie

ul. Franciszkańska 2a
37-700 Ostrów
Polska

Parafia św. Stanisława BM w Ostrowie

Ostrów 23
05-430 Ostrów
Polska

Parafia NMP Królowej Polski w Ostrowie

Ostrów 95
39-103 Ostrów
Polska