Przyjmowanie Komunii świętej w okresie wielkanocnym

Przykazania kościelne

  1. W niedziele i w święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

W okresie wielkanocnym czyli w jakim dokładnie? Otóż Konferencja Episkopatu Polski określiła, że w 2021 roku trzecie przykazanie kościelne obowiązuje od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli od 17 lutego 2021 do 30 maja 2021.

źródło informacji