Odpust zupełny za odwiedzenie seniora, sprawdź kiedy

 

Z okazji pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, będzie można uzyskać odpust zupełny dla siebie i dusz czyśćcowych. Papież Franciszek ustanowił obchody tego Światowego Dnia na  każdą czwartą niedzielę lipca w okolicach liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa.

Papież Franciszek uchwalił Dzień Dziadków i Osób Starszych, gdyż są oni często zapomniani, a my nie pamiętamy jak ważne jest przekazywanie między pokoleniami tradycji i doświadczenia. Jego zdaniem przyszłość świata zależy od przymierza między pokoleniami młodymi i starymi. W 2021 roku Dzień Dziadków i Osób Starszych wypada 25 lipca.

Odpust z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, ma być udzielany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia, modlitwa według intencji Papieża), tym którzy wezmą udział w uroczystościach związanych z obchodami.  Żeby uzyskać odpust wystarczy też poświęcić czas na odwiedzenie seniorów, pomóc osobom w trudnej sytuacji, lub nawet nawiązać wirtualny kontakt z kimś wiekowym (za pośrednictwem środków telekomunikacji). Odpust mogą uzyskać także osoby, które nie są w stanie opuszczać domu z ważnych powodów, o ile ofiarują Bogu swoje cierpienie i duchowo będą uczestniczyć w obchodach.