Narodzenie św. Jana Chrzciciela

 


  • Logowanie.pl - sprawdź gdzie warto zalogować się, serwisy, usługi online.
  • cotoznaczy.pl - pytaj, szukaj odpowiedzi co to znaczy....

 


 

24 czerwca 2021 obchodzimy uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Tradycyjnie przypada ona na pół roku przed Bożym Narodzeniem. Największą misją tego świętego było przygotowanie przyjścia Jezusa i głoszenie bliskości Królestwa Niebieskiego. Imię jego pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „Bóg jest łaskawy”.

Przyjście na świat Jana Chrzciciela zostało przepowiedziane przez archanioła Gabriela. Odwiedził on Zachariasza, który był ojcem Jana Chrzciciela i pełnił funkcję kapłana w Jerozolimie. Powiedział  mu, że jego żona urodzi dziecko, mimo że była uznawana za bezpłodną. A dziecko to będzie wielkim prorokiem. Elżbieta i Maryja dobrze się znały bo  były kuzynkami. Już jako niemowlę Jan Chrzciciel rozpoznał obecność Jezusa w łonie Marii, gdy ta odwiedziła Elżbietę niedługo po zwiastowaniu. Obie kobiety były brzemienne w tym samym czasie, a Jan Chrzciciel urodził się ledwie pół roku przed Jezusem. W młodości prowadził żywot pustelnika, a kiedy osiągnął wiek około 30 lat, rozpoczął głoszenie kazań nad brzegiem Jordanu. Wzywał do pokuty i przyjmowania chrztu w wodach rzeki. W końcu został uwięziony przez Heroda Antypasa za potępienie cudzołóstwa, którego Herod dopuścił się z żoną przyrodniego brata. Został ścięty na prośbę Salome, córki Herodiady.

Fragment Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1, 57-66.80) opisujący narodzenie św. Jana Chrzciciela:

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem”.