Modlitwa za rodzinę Jana Pawła II

Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi, Ty jesteś Miłością i Życiem, spraw, by każda rodzina ludzka na ziemi stała się prawdziwą świątynią życia i miłości dla kolejnych pokoleń, za sprawą Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Matki Bożej. Ojcze, spraw, by Twoja łaska wiodła myśli i uczynki małżonków ku dobru ich rodziny i wszystkich rodzin w świecie. Spraw, by młode pokolenia znajdowały w rodzinie silną ostoję swego człowieczeństwa i rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, by wzajemna miłość, umocniona łaską sakramentu Małżeństwa, okazała się silniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez które przechodzą nasze rodziny. Spraw, aby, za wstawiennictwem Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Kościół mógł prowadzić owocnie swą misję w rodzinie i za jej pośrednictwem wśród wszystkich narodów tej ziemi. Boże, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego uświęć nasze rodziny. Amen.