Modlitwa przed i po posiłku

Modlitwa przed posiłkiem:

Pobłogosław Boże nas i ten posiłek, który z Twojej hojności spożywać mamy i naucz nas dzielić się chlebem i radością. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

Modlitwa po posiłku:

Dzięki Ci, Boże, który nas posiliłeś Twymi darami i wspomóż nas w wypełnianiu Twojej świętej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.