Modlitwa przed i po posiłku

 


  • Logowanie.pl - sprawdź gdzie warto zalogować się, serwisy, usługi online.
  • cotoznaczy.pl - pytaj, szukaj odpowiedzi co to znaczy....

 


Modlitwa przed posiłkiem:

Pobłogosław Boże nas i ten posiłek, który z Twojej hojności spożywać mamy i naucz nas dzielić się chlebem i radością. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

Modlitwa po posiłku:

Dzięki Ci, Boże, który nas posiliłeś Twymi darami i wspomóż nas w wypełnianiu Twojej świętej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.