Modlitwa przed posiłkiem

Pobłogosław Boże nas i ten posiłek, który z Twojej hojności spożywać mamy i naucz nas dzielić się chlebem i radością. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.