Modlitwa po posiłku

Dzięki Ci, Boże, który nas posiliłeś Twymi darami i wspomóż nas w wypełnianiu Twojej świętej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.