Modlitwa dla kierowców

Kierowco kiedy wsiądziesz do samochodu przed wyruszeniem w drogę odmów specjalną modlitwę dla kierowców. Modlitwa dla kierowcy nie jest długa dlatego też warto modlić się nią nawet przed wyruszeniem w krótką podróż. Módl się kierowco o bezpieczeństwo swoje i innych w czasie jazdy samochodem, motocyklem, czy też innym pojazdem. Modlitwa dla kierowców w postaci obrazka bywa rozdawana przez księdza w czasie poświęcenia pojazdu na św. Krzysztofa (patrona kierowców). Dzień Świętego Krzysztofa (Dzień Bezpiecznego Kierowcy) obchodzony jest 25 lipca. 

Treść modlitwy dla kierowców

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen