Koronawirus - Informacje

Warto przed obejrzeniem transmisji zobaczyć - Jak dobrze uczestniczyć w transmisji mszy świętej?

Stosownie do obowiązujących obecnie przepisów prawa polskiego, w liturgii uczestniczyć może maksymalnie 5 osób, przy czym do liczby tej nie wlicza się celebransa i koncelebransów oraz posługujących (tylko kilku niezbędnych). W przypadku pogrzebu nie wlicza się także obsługi pogrzebowej.

  1.  Czy księża, uczestnicy mszy św. od 16 kwietnia muszą zakrywać usta i nos maseczką?

  2. Komunikat z dnia 12 marca 2020. 

     Episkopat rekomenduje udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca

  3. Organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego  - Metropolita Częstochowski (zarządzenia z dnia 25 marca 2020).

  4. Dekret Metropolity Gdańskiego o Celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego w stanie epidemii. - 2 kwietnia 2020