Jak się spowiadać w czasie epidemii?

Warto przed obejrzeniem transmisji zobaczyć - Jak dobrze uczestniczyć w transmisji mszy świętej?