Odpust zupełny w sytuacji pandemii

Stolica Apostolska wydała dekret przed Wielkanocą 2020, który dotyczy udzielenia odpustu zupełnego w obecnej sytuacji pandemii. W skrócie według niego następuje jak poniżej.

Odpust zupełny może zostać udzielony wiernym:

  • chorym na koronawirusa, przebywających na kwarantannie z polecenia władz sanitarnych w szpitalu lub w domu
  • pracującym w służbie zdrowia, członkom ich rodzin i wszystkim opiekującym się chorymi na koranawirusa
  • którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny lub odmówienie Różańca Świętego lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie
  • będącym w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się

 

Wierni w celu otrzymania odpustu zupełnego winni spełnić następujące warunki:

  • nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu
  • być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej, albo innej formy pobożności lub przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich
  • mieć wolę do wypełnienia zwykłych warunków odpusty tak szybko, jak to tylko będzie możliwe (czyli spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencji Ojca Świętego).

 

źródło - episkopat.pl