Archidiecezja Warmińska

Archidiecezja Warmińska

parafia ulica
Parafia św. Jakuba Apostoław Kwiecewie
Parafia św. Barbaryw Boguchwałach
Parafia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiejw Łabędniku
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMPw Lesinach Wielkich
Parafia św. Jana Chrzcicielaw Łankiejmach
Parafia św. Wawrzyńcaw Mingajnach
Parafia św. Mikołaja Biskupaw Łajsach
Parafia św. Benedykta Opataw Lubajnach
Parafia św. Mateusza Ewangelistyw Olsztynie
Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartągu
Parafia św. Jana Boskow Olsztynie
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMPw Biesalu
Parafia NMP Różańcowej w Różnowiew Różnowie
Parafia św. Wawrzyńcaw Muszakach
Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelistyw Nowym Kawkowie
Parafia Narodzenia NMPw Jarandowie
Parafia św. Wojciechaw Skandawie
Parafia św. Piotra Apostoław Momajnach
Parafia św. Annyw Mołtajnach
Parafia Niepokalanego Serca NMPw Barcianach
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusaw Wilkowie
Parafia św. Marii Magdalenyw Lutrach
Parafia św. Michała Archanioław Blankach
Parafia Wniebowzięcia NMPw Marwałdzie
Parafia św. Faustyny Kowalskiejw Dobry Mieście
Parafia NMP Królowej Polskiw Lipowinie
Parafia Świętej Rodzinyw Żelaznej Górze Żelazna Góra
Parafia św. Jana Ewangelistyw Żegotach Żegoty 39
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbegow Zagajach
Parafia św. Marii Magdalenywe Wrzesinie Wrzesina 28
Parafia NMP Królowej Męczennikóww Wójtowie Kwiatowa
Parafia św. Antoniego Opataw Wozławkach Wozławki 49
Parafia św. Andrzeja Boboliw Wojciechach
Parafia św. Jana Vianneya i Narodzenia NMPw Wipsowie
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocyw Windzie Winda 7
Parafia św. Jana Chrzcicielaw Wilczkowie
Parafia Chrystusa Królaw Wigwałdzie Wigwałd 8
Parafia Wszystkich Świętychw Wielkim Wierznie Wierzno
Parafia św. Jana Nepomucenaw Wielbarku ul. Ogrodowa 4
Parafia Chrystusa Królaw Węgoju Węgoj 60
Parafia św. Antoniego Padewskiegow Warpunach ul. Wolności 2
Parafia św. Andrzeja Apostoław Wapniku
Parafia św. Stanisława Biskupaw Waplewie
Parafia św. Jana Chrzcicielaw Unikowie
Parafia św. Wojciechaw Tyrowie
Parafia św. Marcinaw Tolkowcu Tolkowiec 4
Parafia św. Jana Chrzcicielaw Targowie ul. Targowo 10
Parafia Nawiedzenia NMPw Świętej Lipce
Parafia św. Kosmy i Damianaw Świątkach Świątki 56
Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiejw Szymanach