Koniec dyspensy od uczestnictwa we mszy świętej (sprawdź kiedy)

 


  • Logowanie.pl - sprawdź gdzie warto zalogować się, serwisy, usługi online.
  • cotoznaczy.pl - pytaj, szukaj odpowiedzi co to znaczy....

 


 

Dzień 11 czerwiec 2021 - Trwają obrady 389 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Podczas dwudniowego spotkania biskupi omawiają m.in. problemy związane z pandemią oraz dyskutują o  wyzwaniach stojących przed duszpasterstwem w najbliższym czasie. Obrady odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej w klasztorze ojców bernardynów.

Już pierwszego dnia biskupi jednogłośnie podjęli decyzję o tym, że we wszystkich diecezjach jednocześnie,  zostaną zniesione obowiązujące dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz mszy w  święta nakazane. Stanie się to z dniem 20 czerwca bieżącego roku. Zniesienie dyspensy dotyczy wszystkich diecezji, które takie dyspensy wprowadziły. Niektóre z nich np. Archidiecezja Białostocka zniosły dyspensę od niedzielnej mszy świętej już wcześniej.

Na koniec pierwszego dnia obrad, biskupi przejdą do Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie i tam  dokonają uroczystego ponowienia Aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.