KALENDARZ PARAFIALNY 2021

 

MSZA ONLINE

 

Czy za 15 sierpnia 2021 przysługuje dzień wolny?

W roku 2021 r. mamy do czynienia z sytuacją, gdy 15 sierpnia będący ustawowo dniem wolnym od pracy, przypada w niedzielę. Wiele osób zaczęło się zastanawiać czy w związku z tym przysługuje im dodatkowy dzień wolny. W końcu 15 sierpnia wypadają dwa ważne święta, a mianowicie kościelna Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz państwowe Święto Wojska Polskiego.

 

Kodeks pracy przewiduje dodatkowy dzień wolny, gdy dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę. Jeżeli natomiast wypada w niedzielę, to sprawy mają się inaczej. Artykuł 30 § 2 stanowi, że „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin rodzi u pracodawcy zobowiązanie do wyznaczenia dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym”. Z powyższego wynika, że w roku 2021 pracownicy nie będą mogli się ubiegać o odebranie dodatkowego dnia wolnego za 15 sierpnia. Takie regulacje wynikają przed wszystkim z faktu, że w wielu zakładach sobota jest normalnym dniem pracy, więc prawo dopuszcza odbieranie dnia wolnego jedynie za soboty.

 

W roku 2021 można było odebrać dzień wolny za sobotę 1 maja. Ale będzie jeszcze jedna okazja. 25 grudnia (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia)  w 2021 roku przypada także w sobotę, zatem pracownik zyska z tego tytułu prawo do dodatkowego dnia wolnego.