Cytaty - św. Jan Paweł II

  • Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga. - Kraków - Łagiewniki, 7 czerwca 1997

  • Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest

  • Każde ludzkie zadanie, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.

  • Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

  • Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.

  • Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą

  • Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.

  • Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka

  • Tylko On może uciszyć lęk człowieka. Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem

  • Wy, młodzi, jesteście przyszłością i nadzieją tego świata. Chrystus potrzebuje was, pragnie bowiem, aby ewangelia zbawienia dotarła do wszystkich zakątków ziemi. Bądźcie gotowi i chętni do spełnienia tej misji w duchu prawdziwego synostwa. Bądźcie apostołami, bądźcie wielkodusznymi głosicielami nadprzyrodzonej nadziei, która wspiera człowieka w jego wędrówce. - Częstochowa, 14 sierpnia 1991