Cytaty z Biblii

Przedstawiona lista cytatów z Biblii będzie sukcesywnie powiększana. Jeśli chcesz możesz umieścić w komentarzu fragment tekstu z Biblii który dla Ciebie ma szczególne znaczenie. Zapraszamy do czytania cytatów biblijnych.

Spis treści

Cytaty z Biblii o miłości

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

- 1 Kor 13,4-13

Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.

- 1J 4,16, 1 List św. Jana

Cytaty z Biblii o rodzinie

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. (…) Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha
- Kol 3,20

Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni
- 9,9 Koh

Cytaty z Biblii o życiu

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata - 1 List św. Jana 2,15-16

Cytaty z Biblii o nadziei

A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany
- 5,5, List do Rzymian

Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają
- 40,31, Księga Izajasza

Cytaty z Biblii o pomocy

Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
- 4,32, List do Efezjan

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!
- Flp 2,4

Cytaty z Biblii o przyjaźni

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich
- J 15,13

Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość.
- Syr 6,14-15

Cytaty z Biblii o wierze

Dla tego kto wierzy, wszystko jest możliwe
- Mk 9, 23

Według wiary Waszej niech Wam się stanie
- Mt 9, 27-31
 

Cytaty z Biblii o życiu wiecznym

Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny
- 6,22, List do Rzymian

Cytaty z Biblii o przemijaniu

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają
- Psalm 23,4

Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd
- J 5,28-29