Chrzest - wymagane dokumenty i formalności

Spis treści

Zazwyczaj dwa tygodnie przed planowanym chrztem należy odwiedzić kancelarię parafialną w celu załatwienia formalności wymaganych przez parafię.

Wymagane dokumenty przed sakramentem chrztu

  • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • świadectwo ślubu kościelnego (jeśli odbył się poza parafią zamieszkania) lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym
  • dane rodziców chrzestnych, czyli wyznanie rzymskokatolickie, wiek, adres zamieszkania,
  • świadectwo moralności chrzestnych wystawione przez duszpasterza parafii, w której mieszkają przyszli chrzestni. Może to być również zaświadczenie o praktykowaniu wiary. Chrzestna, chrzestny musi być osobą wierzącą i praktykującą, osobą bierzmowaną i która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej.

 

Przeważnie Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie niedzielnej Mszy świętej. Rodzice dziecka przystępującego do chrztu, jak również rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (jeśli stan prawny im na to pozwala), a w czasie Mszy św. przyjąć Komunię św.

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia
  • jest praktykującym katolikiem
  • prowadzi życie zgodne z zasadami wiary
  • przyjęła Sakrament PokutyEucharystii i Bierzmowania

Kto nie może być rodzicem chrzestnym?

Chrzestnymi nie mogą być osoby, które żyją w małżeństwie bez ślubu kościelnego, jak również osoby (młodzież) nie uczestniczące na katechizację.

Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów najlepiej potwierdzić w konkretnej parafii