Czy udział we mszy świętej 3 maja jest obowiązkowy? - Święto NMP, Królowej Polski

3 maja obchodzimy uroczystość  Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu niepodległości i zaakceptowane przez Benedykta XV,  a zatwierdzone w 1923 r. przez Piusa XI.

Data 3 maja nie jest przypadkowa, pozostaje w związku z uchwaleniem pierwszej w Europie Konstytucji. Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny we Lwowie złożył śluby, a częściową realizacją ich było właśnie uchwalenie Konstytucji 3 maja. Święto NMP Królowej Polski stanowi odbicie i celebrację ufnej wiary w to, że Polska i Polacy objęci są szczególną opieką Bożą przez pośrednictwo Maryi.

Biskupi zachęcają do udziału we mszy świętej 3 maja, ponieważ święto NMP, Królowej Polski ma długą i głęboko zakorzenioną tradycję, a NMP jest główną patronką Polski. Jednak święto to nie ma charakteru nakazanego, więc uczestnictwo we mszy tego dnia jest opcjonalne.