Organizacja Pierwszych Komunii w 2021 r.

Pierwsza Komunia 2021

Komunikaty w sprawie organizacji Pierwszych Komunii w roku 2021 wydały już m.in. archidiecezja warszawska, diecezja radomska i diecezja płocka. Wszystko wskazuje na to, że uroczystości komunijne odbędą się tradycyjnie w terminie majowym.

W komunikacie archidiecezji warszawskiej czytamy, że najbezpieczniejszą formą spotkań i katechezy w tym czasie są spotkania online, a tam gdzie nie można wykluczyć spotkań w formie bezpośredniej  mają się one odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Terminy uroczystości ustala proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci. Należy rozważyć przystąpienie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w małych grupach, a nawet indywidualnie - biorąc pod uwagę różne terminy. Przy organizacji uroczystości należy uwzględnić obowiązujące zasady reżimu sanitarnego i postulaty rodziców co do bezpiecznego przeprowadzenia uroczystości.

Biskup radomski polecił, aby:

  • przygotowanie dzieci do sakramentów i ich sprawowanie odbywało się z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych i obowiązujących przepisów,
  • w trosce o zachowanie właściwej liczby zgromadzonych w kościele i bezpieczeństwo, zwiększyć ilość  dni i godzin przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej,
  • ustalenie terminu i zasad przeżywania uroczystości pierwszokomunijnych nastąpiło w porozumieniu z rodzicami.

W komunikacie w sprawie „Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu”, który wydała diecezja płocka czytamy: „Kierując się dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych, a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości, proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami, decyduje o najlepszej formie i terminie: możliwe jest organizowanie tych wydarzeń w mniejszych grupach lub indywidualnie”. „Niezależnie od wybranej formuły uwzględniającej specyfikę danej parafii, należy zachować daleko posuniętą ostrożność”.

Tematyka: pierwsza komunia, komunia 2021, zasady pierwszej komunii, komunie 2021, terminy komunii 2021, komunie 2021 czy się odbędą.