II Niedziela Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego) 11.04.2021

II Niedziela Wielkanocna 2021 - Miłosierdzia Bożego

21 lat temu papież Jan Paweł II polecił, aby do tytułu „II Niedziela Wielkanocna” dodać określenie „Miłosierdzia Bożego”. Było to spełnienie objawionych słów Jezusa, które przekazał przez św. Faustynę o tym,  że „Pierwsza Niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim”.

Przygotowania do Święta Miłosierdzia Bożego rozpoczynają się już w Wielki Piątek. Wówczas to zaczyna się nowenna trwająca przez 9 dni, podczas których codziennie odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. W sytuacji pandemii  można uczestniczyć w nowennie za pośrednictwem mediów np.  https://www.sanktuarium.faustyna.pl/

W objawieniach Pan Jezus podkreślał „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu są otwarte wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego”. „Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

Obchody Święto Miłosierdzia będą transmitowane poprzez TVP1 i TVP3 –  msze o godzinie 7.00 i 10.00, a także o 15.00 modlitwa w Godzinę Miłosierdzia i adoracje z Koronką.  Wszystkie inne transmisje z obchodów można śledzić na stronie www.milosierdzie.pl już od wieczornej Wigilii Święta Miłosierdzia w sobotę 10 kwietnia.

II Niedziela Wielkanocna bywa również nazywana Niedzielą Białą i taki też obowiązuje kolor szat liturgicznych tego dnia.