Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

Z powodu pandemii w 2021 roku część parafii zrezygnowała z tradycyjnego obrzędu święcenia pokarmów. Wierni, którzy nie mogą poświęcić pokarmów w kościele, są zachęcani do błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Może je poprowadzić ojciec rodziny, albo inna osoba.  Teksty błogosławieństw są dostępne na stronach parafii, a nawet wykładane w niektórych kościołach w formie drukowanej.

Na stole powinna znajdować się zapalona świeca i Pismo Święte. Należy też przygotować obrane i podzielone na cząstki jajko ze święconki, którym uczestnicy śniadania będą się dzielić po modlitwie z błogosławieństwem.

 

Uniwersalny schemat błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny:

 1. Zapalenie świecy
 2. Rozpoczęcie modlitwy znakiem krzyża
 3. Wypowiedzenie wielkanocnego pozdrowienia
  - Chrystus zmartwychwstał Alleluja!
  - Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!
 4. Odczytanie fragmentu Pisma Świętego
  1.Tes 5, 16-18 albo Mt 6, 31 ab.32b-33
 5. Odmówienie modlitwy nad pokarmami
 6. Zakończenie posiłku modlitwą

 

Przykładowe błogosławieństwo - tekst modlitwy

poniżej w formie pliku pdf gotowa do wydrukowania

„Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was
”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z  radością  wysławiamy Ciebie,  Panie  Jezu  Chryste,  który  po  swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Wszyscy:
Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec lub przewodniczący mówi:
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył  nam  Chrystus  przez  swoją  śmierć  i  zmartwychwstanie  i  w  swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.


Wszyscy:
Amen.

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr.1347-1350)

 

Następnie ten, kto prowadził modlitwę rozpoczyna składnie życzeń dzieląc się jajkiem. Pozostali też składają sobie życzenia. Potem można przystąpić do śniadania, zaprasza do niego ojciec rodziny lub osoba przewodnicząca.